Jubileumeditie
Donderdag 16 mei 2019
10e Landelijke Asbest Praktijkdag
Inzicht in de laatste wijzigingen en actualiteiten in de aanpak van asbest

Praktijksessies ronde I:

14:05 tot 14:45

1. Juridische actualiteiten asbest
Vorig jaar zijn we uitgebreid ingegaan op de nieuwe asbestschema’s die per 1 maart 2017 in werking waren getreden. Nu maken wij één jaar na dato de balans op. Verder gaan we nader in op de verhouding tussen de verschillende handhavende instanties (I-SZW, de omgevingsdiensten en de certificeringsinstellingen) en bespreken we de rol en verantwoordelijkheden van opdrachtgevers (gebouweigenaren
mr. Jelle Bekke, Advocaat, LXA The Law Firm
mr. Tim Segers, Advocaat, LXA The Law Firm

2. Toetsen en toezichtresultaten door de Omgevingsdiensten
Praktijkvoorbeelden die worden aangetroffen bij toetsen van de sloopmelding en het toezicht op asbestverwijderen en de reactie van de gecertificeerde bedrijven en de certificerende instellingen.
Frank van den Langenberg, Asbestdeskundige, Omgevingsdienst Brabant Noord
Geert-Jan van der Meijden, Asbestdeskundige, Omgevingsdienst Brabant Noord

3. Van transparantie naar vertrouwen in de asbestketen: ervaringen met de Asbest-OS App
Asbestverwijderaars digitaliseren hun werkzaamheden steeds vaker. Niet alleen om wettelijke verplichtingen op een efficiënte wijze vast te leggen, maar ook als hulpmiddel om fouten en faalkosten te beperken en om verantwoording af te leggen aan de vele toezichthouders. In 2014 startte Horyon met de App Asbest-OS (Asbest-Operating System). Doel was om door middel van de ondersteuning van een app transparant, snel, efficiënt, milieuvriendelijk maar bovenal gecontroleerd processen op een hoog kwaliteitsniveau ten uitvoer te brengen. “Transparant” doordat opdrachtgevers en toezichthouders kunnen meekijken in het hele proces. Vragen en onderwerpen die in deze sessie aan bod komen zijn:
• Wat zijn de voor- en nadelen van het toelaten van GPS-tracking zodat startmeldingen overbodig worden?
• Of en hoe kan ik de onderdruk als toezichthouder op afstand monitoren?
• Welke ervaringen met koppeling met LAVS?
Jan Horyon, Directeur Horyon Innovaties