Jubileumeditie
Donderdag 16 mei 2019
10e Landelijke Asbest Praktijkdag
Inzicht in de laatste wijzigingen en actualiteiten in de aanpak van asbest

Praktijksessies ronde II:

14:50 tot 15:35

4. Onderzoek naar asbest in de bodem: een complexe materie
• NEN 5707, NEN 5725 en NEN 5879. Wat is er nu gewijzigd en wat is de onderlinge relatie?
• Asbest integraal onderdeel van het vooronderzoek
• (Voor)onderzoek versus praktijk
• Asbest en puin, hoe zit het nu eigenlijk en wat staat ons nog te wachten?
ing. Edwin de Baat, Senior consultant en Adviseur kwaliteitszorg BRL, SIKB, HaskoningDHV Nederland

5. Corporaties en Omgevingsdiensten werken samen aan procesoptimalisatie
In Drenthe is een jaar geleden samen met de Drentse corporaties een protocol ontwikkeld dat uitgaat van vertrouwen. Met het protocol zijn de werkprocessen tussen de organisaties geoptimaliseerd en is er alleen nog voor mutatieonderhoud sprake van winst. Winst zodat er minder hoeft te worden getoetst en winst omdat de doorlooptijd nog verder is verkort. Aedes wil samen met ODNL het protocol landelijk toepassen.
In deze sessie wordt de inhoud van het protocol besproken. Wat zijn de voor- en nadelen en randvoorwaarden voor met name de leveranciers van de corporaties? Kwaliteit is leidend voor succes.
Otto Hegeman, Adviseur, OOM-milieumanagement

6. Nieuwe update van de “NEN 2990 Eindcontrole na asbestverwijdering” in aantocht
Binnenkort verschijnt een nieuw versie van de norm NEN 2990, eindcontrole na asbestverwijdering. In deze sessie gaan we, aan de hand van praktische voorbeelden, in op de belangrijkste wijzigingen in deze norm en de gevolgen daarvan voor de praktijk. Wat is voor u belangrijk, hoe zijn uw ervaringen en wat kan er in de toekomst beter?  
Jan Tempelman, Eigenaar, Adviesbureau Jan Tempelman, Deventer