Jubileumeditie
Donderdag 16 mei 2019
10e Landelijke Asbest Praktijkdag
Inzicht in de laatste wijzigingen en actualiteiten in de aanpak van asbest

Praktijksessies Ronde III

15:50 tot 16:35

7. Praktijkvoorbeeld Ontmanteling Energiecentrale Nijmegen
In dit praktijkvoorbeeld geeft Meuva een kijkje in de keuken bij het saneren van asbest in een grote industriële installatie. Centrale Gelderland, dat voorheen diende voor de opwekking van energie, werd in 2015 buiten bedrijf gesteld, waarna in december 2017 werd aangevangen met de sloop. Onderwerpen die in dit praktijkvoorbeeld naar voren komen:
• Hoe moet de data van een tender worden geïnterpreteerd?
• Hoe kan een goede inschatting worden gemaakt van een omvangrijke sanering?
• Op welke innovatieve wijze kunnen moeilijk bereikbare locaties worden bereikt?
A-W Brokking, Operationeel manager, Meuva B.V.

8. Asbest en retentierecht – voorkomen is beter dan genezen
De verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan door allerlei redenen worden verstoord. In geval van uitblijven van (tijdige) betaling kan door de opdrachtnemer retentierecht worden uitgeroepen. Retentierecht bij asbestvraagstukken is anders dan bij reguliere bouwprojecten. Vragen waar u antwoord op krijgt in deze sessie zijn onder andere:
• Wat is impact van retentierecht?
• Hoe kun je retentierecht voorkomen?
• Hoe behoudt je de feitelijke macht?
mr. Alex Lijkwan, Advocaat, AT Lawyers
ir. Ingmar Scheiberlich MSc MRE, Consultant en projectmanager, AT Osborne B.V.

9. Asbestbeheer: kopzorgen of ontzorgen? - Een nieuw informatiesysteem voor asbestbeheer
Verloren asbestrapporten, verspreide of verlopen inventarisatiegegevens of onduidelijkheid over de aanwezigheid van asbest in een woning? Als vastgoedeigenaar is het niet eenvoudig zicht te houden op de huidige situatie rondom asbestinventarisatie en –sanering. Onduidelijkheid hierover kan zorgen voor uitloop, onnodige kosten en misschien zelfs wel frustratie. De nieuwe online tool ‘Asbestosmanager’  biedt hiervoor een structurele oplossing. Tijdens deze sessie krijgt u uitleg over dit nieuwe informatiesysteem en vindt een demonstratie plaats.
ing. Sietse de Jager, Projectleider Asbestosmanager, BOOT