Jubileumeditie
Donderdag 16 mei 2019
10e Landelijke Asbest Praktijkdag
Inzicht in de laatste wijzigingen en actualiteiten in de aanpak van asbest

Visie op de rol van Omgevingsdiensten

12:05 tot 12:35

Omgevingsdiensten voeren namens het bevoegd gezag - gemeenten en provincies - toezicht en handhaving uit op de asbestketen. Hoe zorg je dat dit eenduidig, geharmoniseerd, effectief en efficiënt wordt uitgevoerd met zo min mogelijk risico’s voor de leefomgeving?