Praktijkdag Asbest
Donderdag 17 mei 2018 - Van der Valk Hotel Veenendaal
9e Landelijke Asbest Praktijkdag

Visie op de rol van Omgevingsdiensten

12:05 tot 12:35

Omgevingsdiensten voeren namens het bevoegd gezag - gemeenten en provincies - toezicht en handhaving uit op de asbestketen. Hoe zorg je dat dit eenduidig, geharmoniseerd, effectief en efficiënt wordt uitgevoerd met zo min mogelijk risico’s voor de leefomgeving?