12e editie

Landelijke Asbest Praktijkdag 2021

Nieuwe ontwikkelingen, knelpunten en oplossingen voor de dagelijkse asbestpraktijk.

Deze praktijkdag mag u niet missen! Reserveer nu uw deelnemersplaats!

12e Landelijke Asbest Praktijkdag
Hotel Utrecht
weken : dagen : uren : minuten
asbest

Over dit congres

Thema 2021: Omgaan met veranderingen in het asbeststelsel; Uitdagende wijzigingen vragen om goede beheersing van de risico’s voor bedrijven en overheden.

Tijdens deze 12e Landelijke Asbest Praktijkdag wordt u uitgebreid geïnformeerd over:

 • 'Vernieuwing' asbeststelsel
 • Hoe anticipeert toezichthouder, inspecteur of auditor?
 • Vernieuwing asbeststelsel bezien vanuit saneerder
 • Gevolgen voor gezondheid bij vernieuwing asbeststelsel
 • Aanneming van werk en de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)
 • Ook PCB’s aangetroffen onder druppelzone van asbestcementdak in de bodem!
 • Innovatieve technieken
 • Juridische actualiteiten
 • Uitdagingen & oplossingen voor opdrachtgevers & inventariseerders
 • Asbestvraagstukken contracteren in twee-fasenproces
 • Praktijkcasus: veiligheid bij asbest- en sloopvraagstukken
 • Corporaties en resultaat gericht samenwerken

Er is weer veel te doen over asbest. In het verleden, een decennium geleden, was dit vanwege een groot aantal incidenten met aanzienlijke impact op de omgeving en hoge kosten voor overheden en verzekeraars. Mede onder aanvoering van de Vereniging van Wooncorporaties Aedes en (een deel van) de politiek is er sinds die tijd weer volop beweging; vooral het pleidooi om te komen tot een meer risicogerichte benadering bij het verwijderen van asbest. Dit ook om de invloed van de gecertificeerde branche te verminderen. Dit heeft geleid tot aanpassingen in de manier waarop (blootstellings)risico’s van asbest worden berekend en daarmee dus ook de wijze van verwijderen evenals de kosten die ermee zijn gemoeid.

De vele zogenaamde validatieonderzoeken hebben in de afgelopen jaren aangetoond dat in theorie vele asbesttoepassingen in een lagere risicoklasse kunnen worden verwijderd dan voorheen. In de uitvoering ging dat niet altijd goed, omdat de werkmethode niet altijd aansloot bij de gangbare praktijk. De validaties hadden vooral invloed op grote projecten - met vele standaardwoningen en -toepassingen - maar tot landelijke toepassing kwam het niet. Onder voortdurende lobby en politieke druk staan er nu flinke wijzigingen op stapel. De publicatie van de nieuwe (concept) ARBO-regels laat zien dat er veel gaat veranderen. Op basis van onderzoek door TNO komt naar voren dat het verwijderen van vele toepassingen met asbest verantwoord - dat wil zeggen met beperkte vezelemissie -kunnen worden uitgevoerd. Als gevolg hiervan kunnen veel meer toepassingen door niet-gecertificeerde bedrijven worden verwijderd.

Tijdens deze dag krijgt u uitleg over de wijzigingen die op handen zijn, belicht vanuit de opdrachtgever, de verwijderaar en de toezichthouder. Ook zal er aandacht zijn voor de gezondheidskundige aspecten. Er wordt een klein uitstapje gemaakt naar de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), die samen met de Omgevingswet ook volgend jaar van kracht wordt. U krijgt uitleg over de gevolgen van deze wet vanuit opdrachtgever en -nemer.

Praktijksessies
Uit acht praktijksessies kunt u uw eigen programma samenstellen. Tijdens werksessies wordt stilgestaan bij actuele juridische ontwikkelingen, de manier waarop een grote corporatie en een andere opdrachtgever omgaan met de risico’s, de ontwikkelingen rond bodem en asbest (onder een asbestcementdak). Verder de wijze waarop de omgevingsdienst als toezichthouder wil zorgdragen voor een gelijk speelveld. Ook de ontwikkelingen rond asbestverwerking worden gepresenteerd. Er is op dit moment een installatie operationeel die asbestschroot verwerkt; een andere zit in de opbouwfase en betreft het verwerken van asbestcementplaten.

De meest relevante actualiteiten en ontwikkelingen voor de asbestinventarisatie- en verwijderingsbranche, opdrachtgevers, adviseurs en toezichthouders zijn verzameld op deze landelijke praktijkdag. Zo bent u in één dag weer bijgeschoold om verder te werken aan de realisatie van een Asbestvrij Nederland!

www.asbestpraktijkdag.nl.

Met onder andere

Coördinator team Asbest
Omgevingsdienst Brabant Noord
Consultant en projectmanager
AT Osborne
Adviseur
OOM Milieumanagement
Advocaat / Partner
LXA The Law Firm
Mis niets over het congres!
Schrijf u in voor de gratis congres update

Aandachtspunten

Het “nieuwe’asbeststelsel
Uitdagingen & oplossingen voor opdrachtgevers & inventariseerders
Bodemonderzoek en slopen

Locatie

Van der Valk Hotel Utrecht
Winthontlaan 4
3526 KV Utrecht
Utrecht
Van der Valk Hotel Utrecht

Organisatie

kerckebosch

Accreditatie