11e Landelijke Asbest Praktijkdag

De dynamiek en ingrediënten van het Vlaamse asbestafbouwbeleid

Spreker
Locatie/zaal
Tijden
-

Het Vlaamse Actieplan Asbestafbouw (2018) wil Vlaanderen gefaseerd tegen 2040 asbestveilig maken. Tegen 2034 streeft het naar een afbouw van alle asbestdaken en –gevels en niet-hechtgebonden toepassingen. Een verplichte asbestinventaris bij verkoop en tegen 2032 informeert eigenaars en brengt de asbestproblematiek globaal in kaart. OVAM regisseert het asbestafbouwbeleid en beheert alle asbestinventarissen in een centrale databank. OVAM ontwikkelde verschillende nieuwe instrumenten om doelgroepen zoals scholen en particulieren te ondersteunen. Zo lanceerde ze subsidies voor projecten organiseren met een goedkope en veilige inzameling van asbestcementafval aan huis of een collectieve verwijdering.