12e editie
Landelijke Asbest Praktijkdag 2021
Nieuwe ontwikkelingen, knelpunten en oplossingen voor de dagelijkse asbestpraktijk.

Gevolgen voor gezondheid bij vernieuwing asbeststelsel

Spreker
Tijden
-
  • Wat betekent het vernieuwde asbeststelsel voor de gezondheid van de verwijderaars?
  • Hoe verhoudt zich de vernieuwing in het asbeststelsel tot de asbestregelgeving (ARBO)
  • Wat betekent de vernieuwing van het asbeststelsel voor opdrachtgevers en opdrachtnemers als het gaat om gezondheid?