Mei 2020
11e Landelijke Asbest Praktijkdag

Praktijkdag informatie

Organisatie
Uitgeverij- Studiecentrum Kerckebosch i.s.m. OOM Milieumanagement en AT Osborne

Datum:
Donderdag 16 mei 2019

Locatie:
Hotel Van der Valk Veenendaal

Inschrijftarief:
€ 395,- excl. btw. per persoon.

Bestemd voor:
Directeuren, afdelingshoofden, beleidsmedewerkers, handhavers, inspecteurs, toezichthouders, milieu coördinatoren (HSE/SHEQ), vastgoedeigenaren, opzichters, projectleiders, medewerkers beheer en onderhoud, arbocoördinatoren en preventieadviseurs, KAM-coördinatoren, SHE-coördinatoren, veiligheidskundigen, (bouw)technisch medewerkers, mutatieopzichters, risicodeskundigen, aannemers, projectontwikkelaars, adviseurs, consultants, bouwplantoetsers en bouwinspecteurs.

Werkzaam bij:
Rijk, provincies, gemeenten, omgevingsdiensten, woningcorporaties, bouwbedrijven, asbestinventarisatie- en asbestverwijderingsbedrijven, certiciferende instellingen, milieu-inspectie, industrie, bedrijfsmilieudiensten, laboratoria, ingenieurs en adviesbureaus, consultancybedrijven, onderwijsinstellingen, zorginstellingen.

Meer informatie
Organisatorisch / Sponsoring: Stephanie van der Linden, 030-6984217
Inhoudelijk: Idith Beljaars, 030-6984204

Accreditatie
Waardering Hobéon SKO-AH en/of Waardering Hobéon SKO-VK: in aanvraag