11e Landelijke Asbest Praktijkdag

Onderzoek verdere verbetering vakmanschap asbestdeskundige (ADK):

Tijden
-

naar een systeem van Permanente Educatie?

In de branche kennen we een systeem van certificering op basis van persoonscertificatieschema’s. Om in het huidige systeem een certificering te verkrijgen en te behouden vindt een theorie- en een praktijkexamen plaats. De examens zijn bedoeld om te toetsen of de persoon de juiste competenties heeft en de taken met betrekking tot de functie kan uitoefenen. In dit project onderzoeken we in hoeverre het vakmanschap door doorlopende aandacht voor ontwikkeling verder verbeterd kan worden. Een mogelijke optie is het inzetten van een systeem van Permanente Educatie. Bij her-certificatie krijg de persoon dan niet eenzelfde examen als iemand die start, maar zal meer accent komen te liggen op vernieuwing en verandering in het werkveld. We gaan toe naar een systeem waar we naast de kennis en vaardigheden meer aandacht voor gedrag en cultuur inbrengen.