11e Landelijke Asbest Praktijkdag

Over dit congres

Datum:
Maandag 26 oktober 2020

Locatie:
Online – U neemt deel op afstand!

In verband met de coronamaatregelen wordt de praktijkdag een online evenement. U neemt deel vanuit uw (thuis)werkplek huis via Zoom. We passen het programma zo aan dat alle deelnemers actief kunnen deelnemen.

Heeft u nog vragen over de bijeenkomst? Neem dan contact met ons op via klantenservice@kerckebosch.nl.

Tarieven
€ 395,00 excl. BTW per persoon.
€ 345,00 excl. BTW per persoon bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie

Annulering
Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75,- excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Bestemd voor
Directeuren, afdelingshoofden, beleidsmedewerkers, handhavers, inspecteurs, toezichthouders, milieucoördinatoren (HSE/SHEQ), vastgoedeigenaren, opzichters, projectleiders, medewerkers beheer en onderhoud, arbocoördinatoren en preventieadviseurs, KAMcoördinatoren, veiligheidskundigen, (bouw)technisch medewerkers, mutatieopzichters, risicodeskundigen, aannemers, projectontwikkelaars, adviseurs, consultants.

Werkzaam bij:
Rijk, provincies, gemeenten, omgevingsdiensten, woningcorporaties, bouwbedrijven, asbestinventarisatie- en asbestverwijderingsbedrijven, certiciferende instellingen, milieu-inspectie, industrie, bedrijfsmilieudiensten, laboratoria, ingenieurs en adviesbureaus, consultancybedrijven, onderwijsinstellingen, zorginstellingen.

Accreditatie

  • Hobeón 1.00 punten