12e editie
Landelijke Asbest Praktijkdag 2021
Nieuwe ontwikkelingen, knelpunten en oplossingen voor de dagelijkse asbestpraktijk.

Over dit congres

Datum:
Donderdag 11 november 2021

Locatie:
Van der Valk Hotel Utrecht
Winthontlaan 4, 3526 KV Utrecht

Corona-toegangsbewijs verplicht
Volgens de richtlijnen van zowel de overheid als deze locatie is voor het bijwonen van deze bijeenkomst een geldig corona-toegangsbewijs (vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve coronatest) verplicht. Alle informatie hierover vindt u op onze website: https://www.kerckebosch.nl/klantenservice/coronabeleid

Tarieven
€ 395,00 excl. BTW per persoon
€ 345,00 excl. BTW per persoon bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie

Annulering
Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75,- excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Bestemd voor
Directeuren, afdelingshoofden, beleidsmedewerkers, handhavers, inspecteurs, toezichthouders, milieucoördinatoren (HSE/SHEQ), vastgoedeigenaren, opzichters, projectleiders, medewerkers beheer en onderhoud, Arbo coördinatoren en preventieadviseurs, KAM coördinatoren, Veiligheidskundigen, (bouw)technisch medewerkers, mutatieopzichters, risicodeskundigen, aannemers, projectontwikkelaars, adviseurs, consultants.

Werkzaam bij:
Rijk, provincies, gemeenten, omgevingsdiensten, woningcorporaties, bouwbedrijven, asbestinventarisatie- en asbestverwijderingsbedrijven, certificerende instellingen, milieu-inspectie, industrie, bedrijfsmilieudiensten, laboratoria, ingenieurs en adviesbureaus, consultancybedrijven, onderwijsinstellingen, zorginstellingen.

Accreditatie

  • Hobeón (in aanvraag)