Thema 2020: Risicogericht werken in de praktijk!
11e Landelijke Asbest Praktijkdag

Over dit congres

Datum:
Maandag 26 oktober 2020

Locatie:
Hotel Postillion Bunnik

Veilige deelname en maatregelen corona
Wij dragen er zorg voor dat u veilig kennis kunt opdoen en kunt netwerken. De bijeenkomst wordt gehouden op een locatie die 'coronaproof' is en werkt volgens de door de overheid vastgestelde normen, zoals
- een maximum aantal deelnemers per ruimte
- zitplaatsen op minimaal 1,5 meter van elkaar
- aangegeven looproutes
- verantwoorde cateringservice
- voldoende desinfectiepunten
- frequente schoonmaak.

Mag of kunt u niet naar de bijeenkomst komen of twijfelt u over deelname? Neem dan contact met ons op via klantenservice@kerckebosch.nl. Wij kijken graag samen met u naar andere mogelijkheden.

Mocht de overheid fysieke samenkomsten niet meer toestaan, dan zal de bijeenkomst online plaatsvinden.

Tarieven
€ 395,00 excl. BTW per persoon.
€ 345,00 excl. BTW per persoon bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie

Annulering
Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75,- excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Bestemd voor
Directeuren, afdelingshoofden, beleidsmedewerkers, handhavers, inspecteurs, toezichthouders, milieucoördinatoren (HSE/SHEQ), vastgoedeigenaren, opzichters, projectleiders, medewerkers beheer en onderhoud, arbocoördinatoren en preventieadviseurs, KAMcoördinatoren, veiligheidskundigen, (bouw)technisch medewerkers, mutatieopzichters, risicodeskundigen, aannemers, projectontwikkelaars, adviseurs, consultants.

Werkzaam bij:
Rijk, provincies, gemeenten, omgevingsdiensten, woningcorporaties, bouwbedrijven, asbestinventarisatie- en asbestverwijderingsbedrijven, certiciferende instellingen, milieu-inspectie, industrie, bedrijfsmilieudiensten, laboratoria, ingenieurs en adviesbureaus, consultancybedrijven, onderwijsinstellingen, zorginstellingen.

Accreditatie

  • Hobeón (in aanvraag)