Mei 2020
11e Landelijke Asbest Praktijkdag

Op koers voor risicogericht asbest saneren

10:05 tot 10:35

De afgelopen 25 jaar is in Nederland hard gewerkt aan strenge wet- en regelgeving op het gebied van asbest. Daarmee hebben we wereldwijd een koploperspositie verworven. Asbest is kankerverwekkend en aandacht voor de risico’s en gevaren van asbest is noodzakelijk. Het is goed dat het verwijderen van asbest geprofessionaliseerd is en dat er specialisten zijn die ervoor zorgen dat dit op een veilige manier gebeurt, zodat risico’s beheerst worden. Het is vervolgens wel zaak om kennis te vergaren over de werkelijke risico’s, zodat ook op een maatschappelijk verantwoorde manier kan worden gewerkt. Het Nederlands asbestbeleid bevindt zich in een turbulente fase. Er is geen discussie over het gevaar van asbest. Van dat gevaar is elke stakeholder zich bewust. Stakeholders hebben wel verschil van inzicht over hoe en in welke mate dat gevaar te beheersen. Dit verschil in inzicht wordt veelal veroorzaakt doordat de daadwerkelijke risico’s niet in kaart zijn gebracht. Tijdens deze presentatie hoort u de laatste stand van zaken. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Recent verschenen onderzoek “Inzichten voor proportioneel asbestbeleid” (TNO i.s.m. Universiteit Utrecht,Radboud Universiteit en Crisislab in opdracht van Aedes)
  • Eindmetingen NEN
  • Ontwikkeling van het Risico Gericht Instrument (RGI)
Spreker: 
dr. ir. Jody Schinkel