Mei 2020
11e Landelijke Asbest Praktijkdag

Praktijksessies ronde I:

14:05 tot 14:45

Sessie 1. Saneren van asbest in combinatie met radioactief materiaal
Asbestsaneringen hebben in sommige gevallen een raakvlak met andere gevaarlijke stoffen. Om risico’s tijdens de uitvoer te beperken is een goede voorbereiding essentieel om een veilige uitvoer te kunnen waarborgen. Onderwerpen die in deze sessie aan bod komen zijn:

  • Een goede risicoanalyse die zich niet beperkt tot alleen asbest
  • De te bepalen arbeidshygiënische strategie

Jan van Hamond, Veiligheidskundige (HVK) I KAM-coördinator, Horyon Innovaties
Jan Horyon, Directeur, Horyon Innovaties & Technieken

Sessie 2. Contractwijzer voor asbestvraagstukken: hoe kiest u een passende organisatie- en contractvorm voor heden en toekomst?
Asbestvraagstukken zijn meestal onderdeel van een grotere bouw-, renovatie- of sloopopgave. Hoe kunt u dat organisatorisch en contractureel zo goed mogelijk regelen? Immers, de gekozen aanpak moet passen bij hoe u als opdrachtgever georganiseerd bent. Met behulp van de contractwijzer benadert u uw eigen organisatie en het type vraagstuk via een soort “stemwijzer”. Met als uitkomst een afgewogen contractvorm, die past bij uw huidige en toekomstige organisatie.
Gerben Hofmeijer, Consultant, AT Osborne
ir. Ingmar Scheiberlich MSc MRE, Consultant en projectmanager, AT Osborne B.V.

Sessie 3. De nieuwe Omgevingswet en asbest: waar moeten asbestsector en opdrachtgevers zich op voorbereiden?
De nieuwe Omgevingswet treedt naar verwachting in 2021 in werking. Wat gaat er veranderen voor degene die een sloopmelding indient of een vergunning aanvraagt? En wat wijzigt er voor degene die deze melding of vergunning moet toetsen? Ook door het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) - een van de vier Algemene Maatregelen van Bestuur bij de Omgevingswet- kunnen wijzigingen ontstaan op het gebied van asbest. Het Rijk stelt in het Bbl o.a. regels  over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden.  De onderwerpen met mogelijke gevolgen voor asbesthandhaving komen aan bod.
mr. Diana Winkelhuizen, Legal consultant, AT Osborne

Spreker: 
ir. Ingmar Scheiberlich
mr. Diana Winkelhuizen
Gerben Hofmeijer
Jan van Hamond
Jan Horyon