Mei 2020
11e Landelijke Asbest Praktijkdag

Praktijksessies Ronde III

15:55 tot 16:40

Sessie 7. Productcasus: snelle asbestdetectie met de draagbare asbestanalyzer microPHAZIR™ AS
In een zoektocht naar mogelijkheden om de sanering van asbestdaken in Nederland te vereenvoudigen, wordt ook gekeken naar de toepassing van draagbare asbestanalyzers. De microPHAZIR™ AS is een beproefd hulpmiddel voor directe screening ter plaatse, waardoor het risico van blootstelling aan asbest kan worden verlaagd. Voor asbestdaken lijkt het apparaat zeer nauwkeurig en snel te kunnen aangeven of dakbedekking wel of niet asbesthoudend is. Dit biedt mogelijkheden om de inventarisatie van asbestdaken te vereenvoudigen en te versnellen. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Werking van de asbestanalyzer en mogelijke toepassingen in de praktijk
  • Inzet van de asbestanalyzer voor inventarisatie van asbestdaken zonder monsterneming!
  • Certificering: zorgdragen voor rechtsgeldige resultaten door middel van een gevalideerde en gecertificeerde meetmethode

Jaap Braam, Beleidsmedewerker Milieu, Provincie Drenthe
Svenja Vijgen, Product Specialist, Beun-De Ronde B.V.

Sessie 8. Juridische actualiteiten asbest

  • De nieuwe spelregels voor asbestcertificering
  • Overzicht van recente gerechtelijke uitspraken 

mr. Jelle BekkeAdvocaat, LXA The Law Firm
mr. Tim SegersAdvocaat, LXA The Law Firm

Sessie 9. Rol en taak van Omgevingsdiensten (en Salvage) bij de afhandeling van calamiteiten
Omgevingsdiensten zijn op grond van besluit Omgevingsrecht aangewezen op asbesttoetsen- en toezicht uit te voeren inclusief calamiteiten met asbest. In de afgelopen maanden hebben meerdere Omgevingsdiensten samen met Salvage de afhandeling van asbestcalamiteiten beproefd. Salvage is namens de verzekeraars verantwoordelijk voor de adequate afhandeling voor de verzekerden. De proef heeft geleid tot een meer efficiënte en effectieve afhandeling door betere afstemming en professioneel toetsen en toezicht op de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het inventariseren, verwijderen en vrijgeven. Omgevingsdiensten gaan nu samen met Salvage de resultaten en aanpak landelijk uitrollen.
Geert-Jan van der Meijden, Asbestdeskundige, Omgevingsdienst Brabant Noord

Spreker: 
mr. Tim Segers
Jaap Braam
Svenja Vijgen
Geert-Jan van der Meijden