Jubileumeditie
Donderdag 16 mei 2019 - Hotel Veenendaal
10e Landelijke Asbest Praktijkdag
asbestpraktijkdag

Woningcorporaties nemen de regie in handen bij asbest verwijderen

11:35 tot 12:05

Aedes-onderzoek laat zien dat er veel meer mogelijkheden zijn voor risicogericht verwijderen van bepaalde asbesttoepassingen. Mits er goede afspraken zijn over de wijze van borging en het toezicht op verwijderen. Aedes heeft met Omgevingsdiensten en een aantal corporaties een protocol opgesteld om een verdere versnelling te krijgen bij zogenaamde mutatiesloopmeldingen. Ook hier is sprake van een meer risicogerichte aanpak bij toetsen en toezicht. Dit vraagt van corporaties, Omgevingsdiensten en de leveranciers meer professionaliteit van medewerkers en bedrijfsvoering.

Spreker: 
Ronald Leushuis