11e Landelijke Asbest Praktijkdag

Sessie 1. Is het werken met Private asbestprotocollen onmogelijk?

Tijden
-
-

Hoe is het werken met Private protocollen, gebaseerd op risicogericht werken, binnen het huidige asbeststelsel mogelijk? Op welke wijze geven Private protocollen wel een kwaliteitsborging voor Risicoklasse 1 saneringen? Hoe protocollen een differentiatie binnen de huidige bestaande saneringstechnieken, zoals in Risicoklasse 2 zonder containment, kunnen bewerkstelligen? Hoe gaan Inspectie SZW en andere toezichthouders hiermee om? Op welke wijze kun je “gedoe” met bevoegd gezag bij het gebruik van Private protocollen voorkomen? En hoe kom je tot een oplossing bij meningsverschillen tussen bevoegd gezag en uitvoerende partij/opdrachtgever?