11e Landelijke Asbest Praktijkdag

Sessie 2. Risicoklasse 1-saneringen als instrument voor risicogericht asbestbeleid

Spreker
Tijden
-
-

Aedes draagt actief bij aan het invullen van risicogericht saneren. Daarvoor zijn verzoeken tot een landelijke afschaling gedaan bij de Beoordelingscommissie SCi 547. De afschalingen naar risicoklasse 1 voor de sanering van beglazingskit en vensterbanken zijn inmiddels succesvol gehonoreerd. In deze sessie lichten we het fenomeen ‘risicoklasse 1-saneringen’ toe. Risicoklasse 1-saneringen vallen buiten de gecertificeerde werkzaamheden. Juist omgevingsdiensten zullen nu en in de toekomst nog veel meer geconfronteerd gaan worden met niet-gecertificeerde saneringswerkzaamheden.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Beschikbare instrumenten voor een goede borging
  • De wettelijke (opleidings-)vereisten
  • Werkmethodieken (Aedes-protocollen) die leiden tot een veilige asbestsanering tegen lagere kosten
  • Ruimte voor het uitwisselen van gedachten over de meest efficiënte methoden van handhaving