11e Landelijke Asbest Praktijkdag

Sessie 3. Praktijkcasus Van asbesthoudend afval naar een hoogwaardige grondstof

Spreker
Tijden
-

De staatssecretaris van I&M heeft een verbod afgekondigd op het storten van asbest met staal (Stcrt. 26 juni 2020). Purified Metal Company verwerkt sinds september in haar fabriek in Delfzijl staalafval dat is verontreinigd met asbest (of andere vervuilingen zoals chroom-6) tot een schone en hoogwaardige grondstof. Het afval wordt decentraal ingezameld voor een aantrekkelijk tarief. In deze sessie ziet u hoe dit proces verloopt, wat het beoogde aanbod is en de voordelen vanuit het perspectief van eigenaren/ontdoeners. Ook de rol van het inventarisatierapport - als er asbest met staaltoepassingen aanwezig zijn – zal worden besproken. Als sprake is van een sloopmelding dan kan deze sturend zijn richting PMC.