11e Landelijke Asbest Praktijkdag

Sessie 4. Opdrachtgeverschap en omgaan met risicogericht asbestbeleid

Tijden
-

In opdracht van Aedes is onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop corporaties asbestbeleid, zoals in het Aedes-handboek opgenomen, hebben geïmplementeerd. Daarnaast is onderzocht hoe corporaties omgaan met het nieuwe risicogericht asbestbeleid zoals dat in ontwikkeling is.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Toelichting op de eerste resultaten van risicogericht asbestbeleid
  • Waar liggen de risico’s en kansen voor professionele opdrachtgevers?
  • Welke tools hebben corporaties (of andere vastgoedeigenaren) nodig voor een meer risicogericht asbestbeleid?