12e editie
Landelijke Asbest Praktijkdag 2021
Nieuwe ontwikkelingen, knelpunten en oplossingen voor de dagelijkse asbestpraktijk.

Sessie 4: Uitdagingen & oplossingen voor opdrachtgevers & inventariseerders

Tijden
-
-

Gegeven de complexe wet- en regelgeving en de vele toezichthoudende instanties is het voor de opdrachtgever/eigenaar en leveranciers niet eenvoudig om altijd aan de asbestregels te voldoen. ODNL heeft verschillende documenten/infobladen opgesteld om interpretatieverschillen te verminderen of meer duiding te geven bij het toepassen in de praktijk van het wettelijk kader. Met name voor inventarisatiebedrijven is in dit verband nog een wereld te winnen (in een eenduidige en kwalitatief goede uitvoering van onderzoek en rapportages).