12e editie
Landelijke Asbest Praktijkdag 2021
Nieuwe ontwikkelingen, knelpunten en oplossingen voor de dagelijkse asbestpraktijk.

drs. Otto Hegeman MBA

Adviseur
OOM Milieumanagement

Otto Hegeman heeft (milieu)biologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is begonnen als projectmedewerker bij de Stichting Natuur en Milieu en heeft voor de provincie Utrecht gewerkt als technisch-beleidsmedewerker op het onderwerp afval- en grondstoffen. Vervolgens was hij werkzaam als consultant bij SPM/Deloitte als adviseur overheden op hetzelfde onderwerp. Vanaf 1999 een aantal jaren lid van de directie van de Theo Pouw Groep, Utrecht (grondreiniger, puinbreker) en was hij verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole en vergunningen . Vanaf 2003 is hij zelfstandig ondernemer en heeft als opdrachtgevers , specifiek op het onderwerp ketentoezicht (asbest, bouw- en sloopafval, circulaire economie) voor Ministeries, gemeenten, provincies en voor vrijwel alle Omgevingsdiensten opdrachten uitgevoerd. Hij is tevens opleider en als adviseur goed in het optimaliseren van de processen rond (keten)toetsen en toezicht en kennis van wet-en regelgeving. Op dit moment is hij ook werkzaam als regisseur voor het team ketentoezicht van de Gelderse omgevingsdiensten (bij de OD Rivierenland).