11e Landelijke Asbest Praktijkdag

Veiligheid en risico’s: “Manage the risks, not the paperwork”

Spreker
Tijden
-

We hebben vaak gezien dat het veiligheids- en gezondheidsdomein in conflict komt met het economische en administratieve domein. Daar is asbest geen uitzondering op. Veel papierwerk, waar het moet gaan om risicodenken. Hoe kan het anders?