11e Landelijke Asbest Praktijkdag

Visie en standpunt VNG over asbestdaken verwijderen en het nieuwe asbeststelsel

Tijden
-

De VNG pleit voor een bundeling van de asbestopgave met maatschappelijke opgaven (energietransitie) om de effectiviteit van beleid te vergroten. En voor een grotere scheiding van private en publieke taken om het functioneren van het asbeststelsel te verbeteren. Door meer druk op innovatieve en simpelere werkwijzen, met behoud van aandacht voor veiligheid en gezondheid, kunnen de kosten voor eigenaren worden gereduceerd voor een gezonde marktwerking.