Jubileumeditie
Donderdag 16 mei 2019 - Hotel Veenendaal

10e Landelijke Asbest Praktijkdag

asbestpraktijkdag

Home

Uw jaarlijkse update van nieuwe ontwikkelingen, knelpunten en oplossingen voor de dagelijkse asbestpraktijk

Turbulente tijden: op weg naar risicogestuurd werken
Het Nederlands asbestbeleid bevindt zich in een turbulente fase. Uit recent onderzoek komt naar voren dat bepaalde asbesttoepassingen verantwoord in een lagere risicoklasse kunnen komen. Er is discussie in de markt over innovaties, validaties en de rol van bedrijfsleven en overheid bij valideren. De plannen van de staatssecretaris van SZW, zoals verwoord in de brief van 2018 aan de Tweede Kamer, geven richting maar nog geen duidelijkheid over de aanpassingen. Moties van de Tweede Kamer stimuleren het kabinet om risicogestuurd werken een stimulans te geven. Borging en toezicht bij verwijderen is hierbij een terecht issue, maar oplosbaar zoals diverse sprekers zullen betogen. Tijdens de 10e editie van de Landelijke Asbest Praktijkdag komen deze en veel andere actuele ontwikkelingen bij de aanpak van asbest aan bod. Zo bent u in één dag weer helemaal op de hoogte!

Onderwerpen die centraal staan tijdens de 10e Landelijke Asbest Praktijkdag zijn:

 • Op koers voor risicogericht asbest saneren
 • Versnellingsaanpak asbestdaken Provincie Overijssel: behaalde resultaten een garantie voor de toekomst
 • Risicogericht asbest saneren in praktijk
 • Veiligheid en de kronkels in ons brein
 • Sanering van asbest in combinatie met radioactief materiaal
 • Contractwijzer voor asbestvraagstukken: hoe kiest u een passende organisatie- en contractvorm voor heden en toekomst?
 • Juridische actualiteiten asbest
 • Chroom-6: het nieuwe asbest?
 • De nieuwe Omgevingswet en asbest: waar moeten asbestsector en opdrachtgevers zich op voorbereiden?
 • Praktijkcasus: Ontmanteling voormalige fosforfabriek in Vlissingen
 • Ruimte voor nieuwe innovatieschema’s naast de huidige Ascert standaard
 • Productcasus: snelle asbestdetectie met de draagbare asbestanalyzer microPHAZIR™ AS
 • Rol en taak van Omgevingsdiensten (en Salvage) bij de afhandeling van calamiteiten

Met onder andere

Advocaat
LXA The Law Firm
Veiligheidspsycholoog
Brain Based Safety
Dagvoorzitter
Tom van 't Hek
Bestuurder Talis Voorzitter Aedes-commissie Gezond en veilig wonen
Talis
Researcher, Research Group RAPID Risk Analysis of Products In Development
TNO
Gedeputeerd voor Energie, Milieu en Europa
Provincie Overijssel
Legal consultant
AT Osborne