11e Landelijke Asbest Praktijkdag

Programma

-

Veel papierwerk, maar het moet gaan om risicodenken. Hoe kan het anders?

-
-

Het Vlaamse Actieplan Asbestafbouw (2018) wil Vlaanderen gefaseerd tegen 2040 asbestveilig maken. Tegen 2034 streeft het naar een afbouw van alle asbestdaken en –gevels en niet-hechtgebonden toepassingen. Een verplichte asbestinventaris bij verkoop en tegen 2032 informeert eigenaars en brengt de asbestproblematiek globaal in kaart. OVAM regisseert het asbestafbouwbeleid en beheert alle asbestinventarissen in een centrale databank. OVAM ontwikkelde verschillende nieuwe instrumenten om doelgroepen zoals scholen en particulieren te ondersteunen. Zo lanceerde ze subsidies voor projecten organiseren met een goedkope en veilige inzameling van asbestcementafval aan huis of een collectieve verwijdering.

-

naar een systeem van Permanente Educatie?

In de branche kennen we een systeem van certificering op basis van persoonscertificatieschema’s. Om in het huidige systeem een certificering te verkrijgen en te behouden vindt een theorie- en een praktijkexamen plaats. De examens zijn bedoeld om te toetsen of de persoon de juiste competenties heeft en de taken met betrekking tot de functie kan uitoefenen. In dit project onderzoeken we in hoeverre het vakmanschap door doorlopende aandacht voor ontwikkeling verder verbeterd kan worden. Een mogelijk optie is het inzetten van een systeem van Permanente Educatie. Bij her-certificatie krijg de persoon dan niet eenzelfde examen als iemand die start, maar zal meer accent komen te liggen op vernieuwing en verandering in het werkveld. We gaan toe naar een meer systeem waar we naast de kennis en vaardigheden aandacht voor gedrag en cultuur inbrengen.

-
-
Sessie 1.
Sessie 2. Landelijke uitrol van private protocollen
Sessie 3. Risicogestuurd werken in de praktijk: asbesthoudende kit verwijderen door glaszetters (RK1
Sessie 4. Praktijkcasus ijzer/asbestscheiding
Sessie 5. Opdrachtgeverschap en omgaan met risicogericht asbestbeleid
Sessie 6. Juridische actualiteiten asbest

Deze editie besteden we aandacht voor de volgende actualiteiten:
- Preventieve stillegging
- Relevante rechtspraak van afgelopen jaar
- Asbest onder de Omgevingswet

Sessie 7. Verzekeraars en asbestcalamiteiten: hoe verder na uitstel van het asbestdakenverbod?

In de verzekeringsmarkt zijn naar aanleiding van het eerder aangekondigde verbod op asbesthoudende daken de nodige wijzigingen doorgevoerd. Zo werden afschrijvingstabellen geïntroduceerd, die er voor zorgden dat bij schade aan asbesthoudende daken geen volledige vergoeding meer volgde; het dak zou immers uiterlijk 2024 tóch vernieuwd moeten worden. Wat gebeurt er nu het verbod op asbesthoudende daken voorlopig van de baan is? Blijven de afschrijvingstabellen in gebruik? En is dat eerlijk of in strijd met de wet?
Het onderwerp asbest en de gevolgen van de aanwezigheid van asbest in een pand voor zowel de verzekerbaarheid als de uitkering bij schade zijn en blijven onderwerp van gesprek. Er zijn immers nog talloze opstallen in Nederland waar asbest in verwerkt is, niet alleen op het dak maar ook in gevels, raamkit, isolatiemateriaal etc. Bij een calamiteit blijft dat niet zonder gevolgen.
In deze (interactieve) sessie wordt u onder meer bijgepraat over:

  • de aandachtspunten bij het verzekeren van asbesthoudende panden: met welke extra dekkingen en uitsluitingen moet u rekening houden;
  • schadeafwikkeling na een calamiteit in of met betrekking tot een asbesthoudende opstal: in hoeverre mag de verzekeraar een aftrek toepassen op de schade-uitkering en hoe zit het met de opruimingskosten en bereddingskosten;
  • de rol van de overheid bij de schadeafwikkeling na een calamiteit in een asbesthoudende opstal.
-
Sessie 1.
Sessie 2. Landelijke uitrol van private protocollen
Sessie 3. Risicogestuurd werken in de praktijk: asbesthoudende kit verwijderen door glaszetters (RK1
Sessie 4. Praktijkcasus ijzer/asbestscheiding
Sessie 5. Opdrachtgeverschap en omgaan met risicogericht asbestbeleid
Sessie 6. Juridische actualiteiten asbest

Deze editie besteden we aandacht voor de volgende actualiteiten:
- Preventieve stillegging
- Relevante rechtspraak van afgelopen jaar
- Asbest onder de Omgevingswet

Sessie 7. Verzekeraars en asbestcalamiteiten: hoe verder na uitstel van het asbestdakenverbod?

In de verzekeringsmarkt zijn naar aanleiding van het eerder aangekondigde verbod op asbesthoudende daken de nodige wijzigingen doorgevoerd. Zo werden afschrijvingstabellen geïntroduceerd, die er voor zorgden dat bij schade aan asbesthoudende daken geen volledige vergoeding meer volgde; het dak zou immers uiterlijk 2024 tóch vernieuwd moeten worden. Wat gebeurt er nu het verbod op asbesthoudende daken voorlopig van de baan is? Blijven de afschrijvingstabellen in gebruik? En is dat eerlijk of in strijd met de wet?
Het onderwerp asbest en de gevolgen van de aanwezigheid van asbest in een pand voor zowel de verzekerbaarheid als de uitkering bij schade zijn en blijven onderwerp van gesprek. Er zijn immers nog talloze opstallen in Nederland waar asbest in verwerkt is, niet alleen op het dak maar ook in gevels, raamkit, isolatiemateriaal etc. Bij een calamiteit blijft dat niet zonder gevolgen.
In deze (interactieve) sessie wordt u onder meer bijgepraat over:

  • de aandachtspunten bij het verzekeren van asbesthoudende panden: met welke extra dekkingen en uitsluitingen moet u rekening houden;
  • schadeafwikkeling na een calamiteit in of met betrekking tot een asbesthoudende opstal: in hoeverre mag de verzekeraar een aftrek toepassen op de schade-uitkering en hoe zit het met de opruimingskosten en bereddingskosten;
  • de rol van de overheid bij de schadeafwikkeling na een calamiteit in een asbesthoudende opstal.