Praktijkdag op locatie
13e Landelijke Asbest Praktijkdag 2023

Programma

donderdag 25 mei 2023

-
Ontvangst
-
Opening door de dagvoorzitter
Spreker
Marit van Bohemen, Presentatrice, actrice en zelfstandig ondernemer - Marit van Bohemen
-
Transitie in de bouwsector = transitie asbestvraagstukken?!

De bouwsector zit volop in transitie naar het gebruik van duurzame energie en materialen.
Ook de asbestsector werkt aan oplossingen om materiaal- en energieverbruik te verminderen als ook de omvang van het te storten afval. Belangrijk daarbij is bewustwording over de urgentie én niet in het minst de intrinsieke motivatie.
Door regelgeving, de interpretatie daarvan in combinatie met het politieke en bestuurlijke kader inclusief de lobbykracht van de heersende macht daaromheen, lijkt het een lastige opgave.
Aan de hand van praktijkvoorbeelden bespreken we wat de mogelijkheden zijn. Laten we het blikveld verruimen. Dan blijkt er meer mogelijk dan u denkt!

Spreker
ir. Ingmar Scheiberlich MSc MRE, Projectmanager & Consultant - Royal Haskoning DHV
-
Duurzaamheid en andere dilemma’s opdrachtgever

Voor vastgoedbeleggers is het van belang om de asbestrisico’s in kaart te brengen. Wat betekent de aanwezigheid van asbest voor de veiligheid en gezondheid, rekening houdend met de wet- en regelgeving, het vastgoedmanagementbeleid (o.a. sustainability) en de beschikbare financiële middelen?

Jarno Visser neemt u mee in de wijze waarop vastgoedbeleggers en -managers o.b.v. een risicobeoordelingsmodel tot een risicobeheersmodel en beheersplan kunnen komen. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijke scenario’s voor het meerjarenonderhoudsplan (geplande renovaties en verduurzaming, onderhoud, exploitatie) en de besluitvorming (saneren of beheren).

Hoe worden (financiële) afwegingen gemaakt voor het (duurzaam) saneren van de aanwezige asbesttoepassingen?

Spreker
Jarno Visser, Directeur - Stato Vastgoedmanagement B.V.
-
Pauze
-
Een andere blik op omgaan met risico’s

Risico’s bespreekbaar maken, dat is niet eenvoudig. Vooral als het over een beladen onderwerp als asbest gaat. Wat maakt omgaan met asbestrisico’s tot een ‘wild’ vraagstuk? Wat is een risico eigenlijk en wat zijn reële risico’s? Wat voor rol spelen risicoperceptie en risicobereidheid bij het afwegen van maatregelen? Wie beslist daar over, voor wie, met welke bedoelingen? En biedt een risico ook kansen?

In deze presentatie neemt Martin van Staveren je mee op verkenning van dergelijke vragen. Hierbij benutten we lessen uit andere sectoren. We komen uit bij de noodzaak voor risicogestuurd werken mét persoonlijk risicoleiderschap, in elk risicogesprek. We sluiten af met tips voor de praktijk.

Spreker
dr. ir. Martin van Staveren MBA, Adviseur & docent - VSRM Van Staveren Risk Management
-
Asbest verwijderen, zo kan het ook!
 • Stand van zaken van het Vlaamse asbestafbouwbeleid
 • De invoering van het asbestattest bij verkoop en het certificatiesysteem voor asbestdeskundigen
 • De instrumenten ter ondersteuning van eigenaars
Spreker
Evy Trogh, Medewerker asbestafbouwbeleid - OVAM Mechelen
-
Paneldiscussie
-
Lunch
-
Praktijksessies Ronde 1
Sessie 1: Juridische actualiteiten
 • Wat te doen om een preventieve stillegging door SZW te voorkomen?
 • Wanneer heeft een aannemer recht op betaling van meerwerk bij niet-geïnventariseerd asbest?
 • Is een nieuwe sloopmelding bij niet-gerapporteerd asbest verplicht?
 • Na vrijgave wordt opnieuw asbest aangetroffen: wie betaalt de rekening?
Spreker
mr. Tim Segers, Advocaat / Partner - LXA The Law Firm
mr. Mistral Ceelen, Advocaat - LXA The Law Firm
mr. Rianne van Pelt, Advocaat - LXA The Law Firm
Sessie 2: Smart nieuwe stijl

Op dit moment wordt SMA-rt nieuwe stijl (SMART-ns) gebouwd. Dit digitale instrument voor de schatting van asbestrisico’s zit anders in elkaar en werkt dus ook anders dan het huidige SMA-rt-systeem. Tijdens deze sessie wordt meer inzicht gegeven over de structuur en inhoud van SMART-ns. Zo krijgt u inzicht in de workflow, de verantwoordelijkheden en de onderbouwing van de uitkomsten. Dit geeft u alvast een interessante doorkijk naar de nabije toekomst.

Spreker
dr. ir. Jody Schinkel, Research Group RAPID Risk Analysis of Products In Development, TNO
Sessie 3: Circulair slopen en bouwen

Duurzamer bouwen kan o.a. door het gebruik van donormateriaal.
Wat betekent dat voor (kwaliteits) garanties en vergunningen?
Het donormateriaal moet uiteraard vrij zijn van asbest. Zorgvuldige sloop is vereist.
Circulair slopen heeft daardoor het imago dat het duurder zou zijn. Maar klopt dat wel?

Spreker
Dirk Lagemaat, Lagemaat Sloopwerken B.V.
Arend van de Beek, Programmamanager Circulariteit - Lagemaat Sloopwerken B.V.
-
Wisseling sessies
-
Praktijksessies Ronde 2
Sessie 3: Circulair slopen en bouwen

Duurzamer bouwen kan o.a. door het gebruik van donormateriaal.
Wat betekent dat voor (kwaliteits) garanties en vergunningen?
Het donormateriaal moet uiteraard vrij zijn van asbest. Zorgvuldige sloop is vereist.
Circulair slopen heeft daardoor het imago dat het duurder zou zijn. Maar klopt dat wel?

Spreker
Dirk Lagemaat, Lagemaat Sloopwerken B.V.
Arend van de Beek, Programmamanager Circulariteit - Lagemaat Sloopwerken B.V.
Sessie 4: Welke speerpunten heeft de EU voorgesteld om aantal asbestslachtoffers omlaag te brengen?
 • In 2005 is asbest in de hele Europese Unie verboden
 • Toch zijn in 2019 er 70.000 slachtoffers door asbest te betreuren
 • Zes manieren van de EU om asbestslachtoffers verder te voorkomen
Spreker
ir. Joris Gribnau, IHM (Inventarisatie Gevaarlijke Stoffen) voor Maritiem & Offshore, Technisch Directeur - SGI Compliance Environmental Control B.V.
Sessie 5: Praktijkcasus: valideren, afschalen en saneren

Het afschalen van asbestsaneringen is een mooie oplossing om kosten te besparen en de arbeids- en milieubelasting aanzienlijk te verminderen. Bovendien kunnen afgeschaalde asbestverwijderingen ook beter worden ingepast in het bouwproces. Maar het valideren, afschalen en daarna werken in de nieuwe risicoklasse is niet zo eenvoudig als het lijkt. In deze praktijkcasus komt u alles te weten over de praktische problemen en hoe dit kan worden opgelost.

Spreker
Rene Roelofs, Directeur Adex Milieu - Adex Groep
-
Pauze en wisseling sessies
-
Praktijksessies Ronde 3
Sessie 1: Juridische actualiteiten
 • Wat te doen om een preventieve stillegging door SZW te voorkomen?
 • Wanneer heeft een aannemer recht op betaling van meerwerk bij niet-geïnventariseerd asbest?
 • Is een nieuwe sloopmelding bij niet-gerapporteerd asbest verplicht?
 • Na vrijgave wordt opnieuw asbest aangetroffen: wie betaalt de rekening?
Spreker
mr. Tim Segers, Advocaat / Partner - LXA The Law Firm
mr. Mistral Ceelen, Advocaat - LXA The Law Firm
mr. Rianne van Pelt, Advocaat - LXA The Law Firm
Sessie 2: Smart nieuwe stijl

Op dit moment wordt SMA-rt nieuwe stijl (SMART-ns) gebouwd. Dit digitale instrument voor de schatting van asbestrisico’s zit anders in elkaar en werkt dus ook anders dan het huidige SMA-rt-systeem. Tijdens deze sessie wordt meer inzicht gegeven over de structuur en inhoud van SMART-ns. Zo krijgt u inzicht in de workflow, de verantwoordelijkheden en de onderbouwing van de uitkomsten. Dit geeft u alvast een interessante doorkijk naar de nabije toekomst.

Spreker
dr. ir. Jody Schinkel, Research Group RAPID Risk Analysis of Products In Development, TNO
Sessie 5: Praktijkcasus: valideren, afschalen en saneren

Het afschalen van asbestsaneringen is een mooie oplossing om kosten te besparen en de arbeids- en milieubelasting aanzienlijk te verminderen. Bovendien kunnen afgeschaalde asbestverwijderingen ook beter worden ingepast in het bouwproces. Maar het valideren, afschalen en daarna werken in de nieuwe risicoklasse is niet zo eenvoudig als het lijkt. In deze praktijkcasus komt u alles te weten over de praktische problemen en hoe dit kan worden opgelost.

Spreker
Rene Roelofs, Directeur Adex Milieu - Adex Groep
Afsluiting en napraten tijdens de borrel