11e Landelijke Asbest Praktijkdag

Programma

-

Veel papierwerk, maar het moet gaan om risicodenken. Hoe kan het anders?

-
-

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) deed vanuit bestuurskundig perspectief onderzoek naar de inrichting en werking van het asbeststelsel en schreef hierover een essay. Worden met de huidige inrichting en werking van de governance van het asbeststelsel, de publieke waarden die hiermee gemoeid zijn voldoende geborgd?

-

Het Vlaamse Actieplan Asbestafbouw (2018) wil Vlaanderen gefaseerd tegen 2040 asbestveilig maken. Tegen 2034 streeft het naar een afbouw van alle asbestdaken en –gevels en niet-hechtgebonden toepassingen. Een verplichte asbestinventaris bij verkoop en tegen 2032 informeert eigenaars en brengt de asbestproblematiek globaal in kaart. OVAM regisseert het asbestafbouwbeleid en beheert alle asbestinventarissen in een centrale databank. OVAM ontwikkelde verschillende nieuwe instrumenten om doelgroepen zoals scholen en particulieren te ondersteunen. Zo lanceerde ze subsidies voor projecten organiseren met een goedkope en veilige inzameling van asbestcementafval aan huis of een collectieve verwijdering.

-

naar een systeem van Permanente Educatie?

In de branche kennen we een systeem van certificering op basis van persoonscertificatieschema’s. Om in het huidige systeem een certificering te verkrijgen en te behouden vindt een theorie- en een praktijkexamen plaats. De examens zijn bedoeld om te toetsen of de persoon de juiste competenties heeft en de taken met betrekking tot de functie kan uitoefenen. In dit project onderzoeken we in hoeverre het vakmanschap door doorlopende aandacht voor ontwikkeling verder verbeterd kan worden. Een mogelijk optie is het inzetten van een systeem van Permanente Educatie. Bij her-certificatie krijg de persoon dan niet eenzelfde examen als iemand die start, maar zal meer accent komen te liggen op vernieuwing en verandering in het werkveld. We gaan toe naar een meer systeem waar we naast de kennis en vaardigheden aandacht voor gedrag en cultuur inbrengen.

-

Onder leiding van de dagvoorzitter

-
-
Sessie 1. Nader bekend te maken
Sessie 2. Landelijke uitrol van private protocollen

Inspectie SZW en andere toezichthouders komen nu langs. Borging van hoe het werk gaat wordt anders bij risicogericht werken.

Sessie 3. Risicoklasse 1-saneringen als instrument voor risicogericht asbestbeleid

Aedes draagt actief bij aan het invullen van risicogericht saneren. Daarvoor zijn verzoeken tot een landelijke afschaling gedaan bij de Beoordelingscommissie SCi 547. De afschalingen naar risicoklasse 1 voor de sanering van beglazingskit en vensterbanken zijn inmiddels succesvol gehonoreerd. In deze sessie lichten we het fenomeen ‘risicoklasse 1-saneringen’ toe. Risicoklasse 1-saneringen vallen buiten de gecertificeerde werkzaamheden. Juist omgevingsdiensten zullen nu en in de toekomst nog veel meer geconfronteerd gaan worden met niet-gecertificeerde saneringswerkzaamheden.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Beschikbare instrumenten voor een goede borging
 • De wettelijke (opleidings-)vereisten
 • Werkmethodieken (Aedes-protocollen) die leiden tot een veilige asbestsanering tegen lagere kosten
 • Ruimte voor het uitwisselen van gedachten over de meest efficiënte methoden van handhaving
Spreker
Sessie 4. Praktijkcasus ijzer/asbestscheiding
Sessie 5. Opdrachtgeverschap en omgaan met risicogericht asbestbeleid

In opdracht van Aedes is onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop corporaties asbestbeleid, zoals in het Aedes-handboek opgenomen, hebben geïmplementeerd. Daarnaast is onderzocht hoe corporaties omgaan met het nieuwe risicogericht asbestbeleid zoals dat in ontwikkeling is.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Toelichting op de eerste resultaten van risicogericht asbestbeleid
 • Waar liggen de risico’s en kansen voor professionele opdrachtgevers?
 • Welke tools hebben corporaties (of andere vastgoedeigenaren) nodig voor een meer risicogericht asbestbeleid?
Sessie 6. Juridische actualiteiten asbest

Aandacht voor de volgende actualiteiten:

 • Preventieve stillegging
 • Relevante rechtspraak van afgelopen jaar
 • Asbest onder de Omgevingswet
Sessie 7. Verzekeraars en asbestcalamiteiten: hoe verder na uitstel van het asbestdakenverbod?

In de verzekeringsmarkt zijn naar aanleiding van het eerder aangekondigde verbod op asbesthoudende daken de nodige wijzigingen doorgevoerd. Zo werden afschrijvingstabellen geïntroduceerd, die er voor zorgden dat bij schade aan asbesthoudende daken geen volledige vergoeding meer volgde; het dak zou immers uiterlijk 2024 tóch vernieuwd moeten worden. Wat gebeurt er nu het verbod op asbesthoudende daken voorlopig van de baan is? Blijven de afschrijvingstabellen in gebruik? En is dat eerlijk of in strijd met de wet?

Het onderwerp asbest en de gevolgen van de aanwezigheid van asbest in een pand voor zowel de verzekerbaarheid als de uitkering bij schade zijn en blijven onderwerp van gesprek. Er zijn immers nog talloze opstallen in Nederland waar asbest in verwerkt is, niet alleen op het dak maar ook in gevels, raamkit, isolatiemateriaal etc. Bij een calamiteit blijft dat niet zonder gevolgen.

In deze (interactieve) sessie wordt u onder meer bijgepraat over:

 • de aandachtspunten bij het verzekeren van asbesthoudende panden: met welke extra dekkingen en uitsluitingen moet u rekening houden;
 • schadeafwikkeling na een calamiteit in of met betrekking tot een asbesthoudende opstal: in hoeverre mag de verzekeraar een aftrek toepassen op de schade-uitkering en hoe zit het met de opruimingskosten en bereddingskosten;
 • de rol van de overheid bij de schadeafwikkeling na een calamiteit in een asbesthoudende opstal.
-
Sessie 1. Nader bekend te maken
Sessie 2. Landelijke uitrol van private protocollen

Inspectie SZW en andere toezichthouders komen nu langs. Borging van hoe het werk gaat wordt anders bij risicogericht werken.

Sessie 3. Risicoklasse 1-saneringen als instrument voor risicogericht asbestbeleid

Aedes draagt actief bij aan het invullen van risicogericht saneren. Daarvoor zijn verzoeken tot een landelijke afschaling gedaan bij de Beoordelingscommissie SCi 547. De afschalingen naar risicoklasse 1 voor de sanering van beglazingskit en vensterbanken zijn inmiddels succesvol gehonoreerd. In deze sessie lichten we het fenomeen ‘risicoklasse 1-saneringen’ toe. Risicoklasse 1-saneringen vallen buiten de gecertificeerde werkzaamheden. Juist omgevingsdiensten zullen nu en in de toekomst nog veel meer geconfronteerd gaan worden met niet-gecertificeerde saneringswerkzaamheden.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Beschikbare instrumenten voor een goede borging
 • De wettelijke (opleidings-)vereisten
 • Werkmethodieken (Aedes-protocollen) die leiden tot een veilige asbestsanering tegen lagere kosten
 • Ruimte voor het uitwisselen van gedachten over de meest efficiënte methoden van handhaving
Spreker
Sessie 4. Praktijkcasus ijzer/asbestscheiding
Sessie 5. Opdrachtgeverschap en omgaan met risicogericht asbestbeleid

In opdracht van Aedes is onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop corporaties asbestbeleid, zoals in het Aedes-handboek opgenomen, hebben geïmplementeerd. Daarnaast is onderzocht hoe corporaties omgaan met het nieuwe risicogericht asbestbeleid zoals dat in ontwikkeling is.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Toelichting op de eerste resultaten van risicogericht asbestbeleid
 • Waar liggen de risico’s en kansen voor professionele opdrachtgevers?
 • Welke tools hebben corporaties (of andere vastgoedeigenaren) nodig voor een meer risicogericht asbestbeleid?
Sessie 6. Juridische actualiteiten asbest

Aandacht voor de volgende actualiteiten:

 • Preventieve stillegging
 • Relevante rechtspraak van afgelopen jaar
 • Asbest onder de Omgevingswet
Sessie 7. Verzekeraars en asbestcalamiteiten: hoe verder na uitstel van het asbestdakenverbod?

In de verzekeringsmarkt zijn naar aanleiding van het eerder aangekondigde verbod op asbesthoudende daken de nodige wijzigingen doorgevoerd. Zo werden afschrijvingstabellen geïntroduceerd, die er voor zorgden dat bij schade aan asbesthoudende daken geen volledige vergoeding meer volgde; het dak zou immers uiterlijk 2024 tóch vernieuwd moeten worden. Wat gebeurt er nu het verbod op asbesthoudende daken voorlopig van de baan is? Blijven de afschrijvingstabellen in gebruik? En is dat eerlijk of in strijd met de wet?

Het onderwerp asbest en de gevolgen van de aanwezigheid van asbest in een pand voor zowel de verzekerbaarheid als de uitkering bij schade zijn en blijven onderwerp van gesprek. Er zijn immers nog talloze opstallen in Nederland waar asbest in verwerkt is, niet alleen op het dak maar ook in gevels, raamkit, isolatiemateriaal etc. Bij een calamiteit blijft dat niet zonder gevolgen.

In deze (interactieve) sessie wordt u onder meer bijgepraat over:

 • de aandachtspunten bij het verzekeren van asbesthoudende panden: met welke extra dekkingen en uitsluitingen moet u rekening houden;
 • schadeafwikkeling na een calamiteit in of met betrekking tot een asbesthoudende opstal: in hoeverre mag de verzekeraar een aftrek toepassen op de schade-uitkering en hoe zit het met de opruimingskosten en bereddingskosten;
 • de rol van de overheid bij de schadeafwikkeling na een calamiteit in een asbesthoudende opstal.