Praktijkdag op locatie
13e Landelijke Asbest Praktijkdag 2023

Programma

donderdag 25 mei 2023

-
Ontvangst
-
Opening door de dagvoorzitter
Spreker
Marit van Bohemen, Presentatrice, actrice en zelfstandig ondernemer - Marit van Bohemen
-
Lezing
Spreker
ir. Ingmar Scheiberlich, Projectmanager & Consultant - Royal Haskoning DHV
-
Een andere blik op omgaan met risico’s

Risico’s bespreekbaar maken, dat is niet eenvoudig. Vooral als het over een beladen onderwerp als asbest gaat. Wat maakt omgaan met asbestrisico’s tot een ‘wild’ vraagstuk? Wat is een risico eigenlijk en wat zijn reële risico’s? Wat voor rol spelen risicoperceptie en risicobereidheid bij het afwegen van maatregelen? Wie beslist daar over, voor wie, met welke bedoelingen? En biedt een risico ook kansen?

In deze presentatie neemt Martin van Staveren je mee op verkenning van dergelijke vragen. Hierbij benutten we lessen uit andere sectoren. We komen uit bij de noodzaak voor risicogestuurd werken mét persoonlijk risicoleiderschap, in elk risicogesprek. We sluiten af met tips voor de praktijk.

Spreker
dr. ir. Martin van Staveren MBA, Adviseur & docent - VSRM Van Staveren Risk Management
-
Pauze
-
Opdrachtgever in relatie tot duurzaamheid
Spreker
Jarno Visser, Directeur - Stato Vastgoedmanagement B.V.
-
Asbest verwijderen, zo kan het ook!
 • Stand van zaken van het Vlaamse asbestafbouwbeleid
 • De invoering van het asbestattest bij verkoop en het certificatiesysteem voor asbestdeskundigen
 • De instrumenten ter ondersteuning van eigenaars
Spreker
Evy Trogh, Medewerker asbestafbouwbeleid - OVAM Mechelen
-
Paneldiscussie
-
Lunch
-
Praktijksessies Ronde 1
Sessie 1: Juridische actualiteiten
 • Wat te doen om een preventieve stillegging door SZW te voorkomen?
 • Wanneer heeft een aannemer recht op betaling van meerwerk bij niet-geïnventariseerd asbest?
 • Is een nieuwe sloopmelding bij niet-gerapporteerd asbest verplicht?
 • Na vrijgave wordt opnieuw asbest aangetroffen: wie betaalt de rekening?
Spreker
mr. Tim Segers, Advocaat / Partner - LXA The Law Firm
mr. Mistral Ceelen, Advocaat - LXA The Law Firm
mr. Rianne van Pelt, Advocaat - LXA The Law Firm
Sessie 2: Smart nieuwe stijl

Op dit moment wordt SMA-rt nieuwe stijl (SMART-ns) gebouwd. Dit digitale instrument voor de schatting van asbestrisico’s zit anders in elkaar en werkt dus ook anders dan het huidige SMA-rt-systeem. Tijdens deze sessie wordt meer inzicht gegeven over de structuur en inhoud van SMART-ns. Zo krijgt u inzicht in de workflow, de verantwoordelijkheden en de onderbouwing van de uitkomsten. Dit geeft u alvast een interessante doorkijk naar de nabije toekomst.

Spreker
dr. ir. Jody Schinkel, Research Group RAPID Risk Analysis of Products In Development, TNO
Sessie 3: Circulair slopen en bouwen

Duurzamer bouwen kan o.a. door het gebruik van donormateriaal.
Wat betekent dat voor (kwaliteits) garanties en vergunningen?
Het donormateriaal moet uiteraard vrij zijn van asbest. Zorgvuldige sloop is vereist.
Circulair slopen heeft daardoor het imago dat het duurder zou zijn. Maar klopt dat wel?

Spreker
Dirk Lagemaat, Lagemaat Sloopwerken B.V.
Arend van de Beek, Programmamanager Circulariteit - Lagemaat Sloopwerken B.V.
Sessie 4: Welke speerpunten heeft de EU voorgesteld om aantal asbestslachtoffers omlaag te brengen?
 • In 2005 is asbest in de hele Europese Unie verboden
 • Toch zijn in 2019 er 70.000 slachtoffers door asbest te betreuren
 • Zes manieren van de EU om asbestslachtoffers verder te voorkomen
Spreker
ir. Joris Gribnau, IHM (Inventarisatie Gevaarlijke Stoffen) voor Maritiem & Offshore, Technisch Directeur - SGI Compliance Environmental Control B.V.
Sessie 5:
Sessie 6:
-
Wisseling sessies
-
Praktijksessies Ronde 2
Sessie 1: Juridische actualiteiten
 • Wat te doen om een preventieve stillegging door SZW te voorkomen?
 • Wanneer heeft een aannemer recht op betaling van meerwerk bij niet-geïnventariseerd asbest?
 • Is een nieuwe sloopmelding bij niet-gerapporteerd asbest verplicht?
 • Na vrijgave wordt opnieuw asbest aangetroffen: wie betaalt de rekening?
Spreker
mr. Tim Segers, Advocaat / Partner - LXA The Law Firm
mr. Mistral Ceelen, Advocaat - LXA The Law Firm
mr. Rianne van Pelt, Advocaat - LXA The Law Firm
Sessie 2: Smart nieuwe stijl

Op dit moment wordt SMA-rt nieuwe stijl (SMART-ns) gebouwd. Dit digitale instrument voor de schatting van asbestrisico’s zit anders in elkaar en werkt dus ook anders dan het huidige SMA-rt-systeem. Tijdens deze sessie wordt meer inzicht gegeven over de structuur en inhoud van SMART-ns. Zo krijgt u inzicht in de workflow, de verantwoordelijkheden en de onderbouwing van de uitkomsten. Dit geeft u alvast een interessante doorkijk naar de nabije toekomst.

Spreker
dr. ir. Jody Schinkel, Research Group RAPID Risk Analysis of Products In Development, TNO
Sessie 3: Circulair slopen en bouwen

Duurzamer bouwen kan o.a. door het gebruik van donormateriaal.
Wat betekent dat voor (kwaliteits) garanties en vergunningen?
Het donormateriaal moet uiteraard vrij zijn van asbest. Zorgvuldige sloop is vereist.
Circulair slopen heeft daardoor het imago dat het duurder zou zijn. Maar klopt dat wel?

Spreker
Dirk Lagemaat, Lagemaat Sloopwerken B.V.
Arend van de Beek, Programmamanager Circulariteit - Lagemaat Sloopwerken B.V.
Sessie 4: Welke speerpunten heeft de EU voorgesteld om aantal asbestslachtoffers omlaag te brengen?
 • In 2005 is asbest in de hele Europese Unie verboden
 • Toch zijn in 2019 er 70.000 slachtoffers door asbest te betreuren
 • Zes manieren van de EU om asbestslachtoffers verder te voorkomen
Spreker
ir. Joris Gribnau, IHM (Inventarisatie Gevaarlijke Stoffen) voor Maritiem & Offshore, Technisch Directeur - SGI Compliance Environmental Control B.V.
-
Pauze en wisseling sessies
-
Praktijksessies Ronde 3
Sessie 1: Juridische actualiteiten
 • Wat te doen om een preventieve stillegging door SZW te voorkomen?
 • Wanneer heeft een aannemer recht op betaling van meerwerk bij niet-geïnventariseerd asbest?
 • Is een nieuwe sloopmelding bij niet-gerapporteerd asbest verplicht?
 • Na vrijgave wordt opnieuw asbest aangetroffen: wie betaalt de rekening?
Spreker
mr. Tim Segers, Advocaat / Partner - LXA The Law Firm
mr. Mistral Ceelen, Advocaat - LXA The Law Firm
mr. Rianne van Pelt, Advocaat - LXA The Law Firm
Sessie 2: Smart nieuwe stijl

Op dit moment wordt SMA-rt nieuwe stijl (SMART-ns) gebouwd. Dit digitale instrument voor de schatting van asbestrisico’s zit anders in elkaar en werkt dus ook anders dan het huidige SMA-rt-systeem. Tijdens deze sessie wordt meer inzicht gegeven over de structuur en inhoud van SMART-ns. Zo krijgt u inzicht in de workflow, de verantwoordelijkheden en de onderbouwing van de uitkomsten. Dit geeft u alvast een interessante doorkijk naar de nabije toekomst.

Spreker
dr. ir. Jody Schinkel, Research Group RAPID Risk Analysis of Products In Development, TNO
Sessie 3: Circulair slopen en bouwen

Duurzamer bouwen kan o.a. door het gebruik van donormateriaal.
Wat betekent dat voor (kwaliteits) garanties en vergunningen?
Het donormateriaal moet uiteraard vrij zijn van asbest. Zorgvuldige sloop is vereist.
Circulair slopen heeft daardoor het imago dat het duurder zou zijn. Maar klopt dat wel?

Spreker
Dirk Lagemaat, Lagemaat Sloopwerken B.V.
Arend van de Beek, Programmamanager Circulariteit - Lagemaat Sloopwerken B.V.
Sessie 4: Welke speerpunten heeft de EU voorgesteld om aantal asbestslachtoffers omlaag te brengen?
 • In 2005 is asbest in de hele Europese Unie verboden
 • Toch zijn in 2019 er 70.000 slachtoffers door asbest te betreuren
 • Zes manieren van de EU om asbestslachtoffers verder te voorkomen
Spreker
ir. Joris Gribnau, IHM (Inventarisatie Gevaarlijke Stoffen) voor Maritiem & Offshore, Technisch Directeur - SGI Compliance Environmental Control B.V.
Afsluiting en napraten tijdens de borrel