Praktijkdag op locatie
13e Landelijke Asbest Praktijkdag 2023

Over deze praktijkdag

Datum:
Donderdag 25 mei 2023

Locatie:
Van der Valk Hotel Veenendaal
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal

Tarieven
€ 395,00 excl. BTW per persoon.
€ 345,00 excl. BTW per persoon bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie.

Annulering
Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75,- excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Bestemd voor
Directeuren, afdelingshoofden, beleidsmedewerkers, handhavers, inspecteurs, toezichthouders, milieucoördinatoren (HSE/SHEQ), vastgoedeigenaren, opzichters, projectleiders, medewerkers beheer en onderhoud, arbocoördinatoren en preventieadviseurs, KAMcoördinatoren, veiligheidskundigen, (bouw)technisch medewerkers, mutatieopzichters, risicodeskundigen, aannemers, projectontwikkelaars, adviseurs, consultants.

Werkzaam bij
Rijk, provincies, gemeenten, omgevingsdiensten, woningcorporaties, bouwbedrijven, asbestinventarisatie- en asbestverwijderingsbedrijven, certiciferende instellingen, milieu-inspectie, industrie, bedrijfsmilieudiensten, laboratoria, ingenieurs en adviesbureaus, consultancybedrijven, onderwijsinstellingen, zorginstellingen.

Accreditatie

  • 2 PE punten voor ADK (Asbestdeskundige) en DIA (Deskundig Inventariseerder Asbest), toegekend door BME opleidingen. Identificatie (rijbewijs/papoort) op de dag verplicht.
  • SKO-Hobéon in aanvraag